ARCHITECT VAN A TOT Z
ARCHITECT VAN A TOT Z
 
MODERNE ARCHITECTUUR
MODERNE ARCHITECTUUR
 
MAATWERK
MAATWERK
 
ENERGIEZUINIG ARCHITECT
ENERGIEZUINIG ARCHITECT

Architect Jessi Decsi

Als architectenbureau zijn we vooral actief in de particuliere en groepswoningbouw, handelszaken en andere kleinschalige bouwprojecten.  Zowel hedendaagse en moderne nieuwbouw als verbouwingen maken deel uit van onze activiteiten. Hierbij trachten we steeds de (woon-)wensen en eisen van de opdrachtgever(s) om te zetten in een esthetische verschijningsvorm, waarbij er voortdurend wordt teruggeschakeld naar het vooropgestelde budget, de woonkwaliteit (praktische indeling), de leefkwaliteit (gezond binnenklimaat) en de haalbaarheid in functie van de (verkavelings-) voorschriften (eventueel mits een afwijking of wijziging) enerzijds en de constructieve haalbaarheid anderzijds.

REFERENTIES

Neem rustig de tijd om naar onze referenties aan moderne Bijna Energie Neutraal en nulenergiewoningen.

BEN en Nulenergie woningen

Wij zijn er trots op dat het merendeel van de door ons gerealiseerde woningen variëren van zeer energiezuinig tot Bijna Energie Neutraal of zelfs nulenergiewoningen. En dit zowel bij de traditioneel uitgevoerde (gemetselde) woningen als de woningen in houtskelet.