Van A tot Z

Iedere architectuuropdracht start met een eerste en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierin worden uw (ver-)bouwplannen en wensen uitvoerig overlopen en wordt de werkwijze van ons bureau nader toegelicht. Op basis van uw wensenpakket ontvangt u vervolgens van ons een eerste ruwe inschatting van de bouwkosten, alsook onze ereloonofferte.

Beslist u om met ons samen te werken, dan wordt het (ver-)bouwprogramma, uw wensen en (externe) randvoorwaarden nogmaals gedetailleerd besproken en wordt het bouwbudget tevens afgebakend. Nadien gaan we effectief van start met de opmaak van een aantal voorontwerpen op maat, steeds in functie van de vooropgestelde wensen, budget en het te behalen E-peil, met het oog op het creëren van een meerwaarde.

Na goedkeuring van het definitieve voorontwerp wordt de bouwaanvraag opgemaakt of in het geval van een afwijking, een verkavelingswijziging of bij mogelijke twijfel rond de goedkeuring van de bouwaanvraag, wordt er eerst een voorafgaandelijk advies ingewonnen bij de betrokken gemeente, zodat er tijdens de bouwaanvraagtermijn reeds begonnen kan worden met het uitwerken van het effectieve uitvoeringsdossier (detailplannen, meetstaat en indien gewenst een bestek). Dit vormt een goede basis voor het opvragen van prijsoffertes bij diverse aannemers. Wij staan u uiteraard bij in het opvragen en vergelijken van offertes, het nemen van beslissingen en de verdere coördinatie en planning.

Eenmaal de bouwwerken aangevat zijn, zullen wij, in samenspraak met u en de aannemer(s), periodieke werfcontroles uitvoeren (minimum tot het gebouw wind- en waterdicht is en de technieken geplaatst zijn).
De verplichte EPB-berekeningen kunnen door ons uitgevoerd worden, maar deze kunnen ook door een externe bouwpartner berekend worden. Voor studies inzake stabiliteit, technieken, veiligheidscoördinatie,…, voor diverse keuringen en blowerdoortesten werken we samen met verschillende bureaus.