Over Ons

Als architectenbureau zijn we vooral actief in de particuliere en in de groeps- woningbouw.  Zowel nieuwbouw, verbouwingen als restauraties maken deel uit van onze activiteiten. Hierbij trachten we als architect de woonwensen en –eisen van de opdrachtgever(s) om te zetten in een esthetische verschijningsvorm, steeds wakend over het vooropgestelde budget, de woonkwaliteit (praktische indeling ), de leefkwaliteit (gezond binnenklimaat) en de haalbaarheid in functie van de (verkavelings-)voorschriften (eventueel mits een afwijking of wijziging) enerzijds en de constructieve haalbaarheid anderzijds.

Naast het esthetisch en ruimtelijk aspect proberen we als architect, indien dit nog nodig blijkt, de opdrachtgever(s) te overtuigen van het belang van energiezuinig bouwen en renoveren.
Dit vertaalt zich in het ontwerpen, uitwerken  en opvolgen van (doorgedreven) lage-energiewoningen tot passiefwoningen en zelfs nul-energiewoningen, waarbij we de opdrachtgever(s) op een professionele manier begeleiden bij het maken van de verschillende keuzes naar bouwwijze, materialen, technieken, aannemers,…

Tevens staan we ook in voor het ‘EPB-gebeuren’ (advies en verplichte berekening en aangifte hieromtrent) alsook voor het uitzoeken van subsidies , belastingsvermindering en/of premies waar de opdrachtgever eventueel recht op heeft.