Moderne architectuur

Onze voorkeur gaat uit naar het ontwerpen van woningen en gebouwen in een hedendaagse, moderne bouwstijl, waarbij gebruiksvriendelijkheid en leefbaarheid bovenaan de checklist staan. Op die manier kunnen we ‘op maat’ ontwerpen en zijn we niet gebonden om op een slaafse manier bepaalde voorgekauwde verschijningsvormen te moeten verwerken in onze ontwerpen. Ook vanuit energetisch oogpunt is het aangewezen om maximaal in te spelen op en gebruik te maken van de oriëntatie om zo passieve zonnewinsten te genereren, om de woning compact en eenvoudig in opbouw te houden en om in te zetten op duurzame technieken.

In een gebouw wordt geleefd, gewerkt, gespeeld,… Het gebouw staat ten dienste van zijn gebruiker en niet omgekeerd. Vandaar dat een gebouw veel meer moet zijn dan een ‘etalageraam’, dat enkel mooi is om naar te kijken, maar niet handig in gebruik, niet functioneel of praktisch. Voldoende opbergruimte, logische en beperkte looplijnen, aanpasbaar in de toekomst, rolstoelvriendelijkheid,… zijn maar enkele begrippen waar u als bouwer niet altijd bij stil staat, maar die bij ons ook steevast worden afgetoetst.